Βραβεία & Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

• Γαλάζια Σημαία
• ISO 14001 - 2004 216/Π/2012 Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
• The Green Key Eco Label 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019

Βραβεία

• My Travel – 2004
Diploma in recognition of excellence in cooperation
• TUI Nordic – 2009
Bronze Blue Award for excellent performance
• TUI Nordic – 2012
Silver Blue Award for excellent performance generating the most satisfied customers in the category
• TUI Nordic – 2013
Silver Blue Award for excellent performance generating the most satisfied customers in the category
• TUI Nordic – 2014
Silver Blue Award for excellent performance generating the most satisfied customers in the category
• TUI Nordic – 2015
Silver Blue Award for excellent performance generating the most satisfied customers in the category HOTEL GENERAL IMPRESION
• TUI Nordic – 2016
-Silver Blue Award most satisfied customers in the category for excellent HOTEL GENERAL IMPRESION
-Silver Blue Award most satisfied customers in the category for excellent HOTEL STAFF SERVICE -Silver Blue Award most satisfied customers in the category for excellent HOTEL CLEANING
• TUI Nordic – 2017
-Silver Blue Award most satisfied customers in the category for excellent HOTEL GENERAL IMPRESION
-Silver Blue Award most satisfied customers in the category for excellent HOTEL STAFF SERVICE -Bronze Blue Award most satisfied customers in the category for excellent HOTEL CLEANING
• TUI Nordic – 2017
-Bronze Blue Award most satisfied customers in the category for excellent HOTEL GENERAL IMPRESION
-Bronze Blue Award most satisfied customers in the category for excellent HOTEL STAFF SERVICE

Υπολογίζοντας πάντα το περιβάλλον…

Το ILIOS beach, με ευαισθησία, φιλική στάση και σεβασμό προς το περιβάλλον, δημιούργησε και γιορτάζει την έναρξη του SUN &  SEA. Ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα βασισμένο σε πράσινες δράσεις, το οποίο διέπεται από κανόνες οι οποίοι πάντα ανανεώνονται προσφέροντας έτσι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και παράλληλα σεβασμό στο περιβάλλον μας.